اطلاعیه 7 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات
1398/10/18

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-Journal of Biochemical Technology - ISI / WOS
2-INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY - ISI / WOS
3-National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald-  ISI / WOS
4-Industrial Engineering and Management Systems - SCOPUS
5- Eurasian journal of biosciences-ISI  / SCOPUS  /  ISC

6-International Journal of Engineering & Advanced Technology (IJEAT)-SCOPUS

7-International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)-SCOPUS

8- International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)-SCOPUS

9- International Journal of Advanced Science and Technology-SCOPUS

10-International Journal of Control and Automation-SCOPUS

11-Journal of critical reviews(JCR)-SCOPUS

12-JOURNAL OF MECHANICS OF CONTINUA AND MATHEMATICAL SCIENCES  (Jmcms)-Master Journal List  / ISI

13- Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics-SCOPUS

 

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل  journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، بهره وری و کیفیت

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

 -مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

 - مجلات علمی تخصصی رایگان متعاقبا اعلام می گردند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com